Jumat, 21 September 2012

Tempat-tempat ziarah di Madinah Al Munawaroh

Assalamu'alaikum Wr Wb.
Ziarah ke Masjid Nabawi tidak termasuk dari rangkaian manasik haji, tetapi ziarah ini adalah suatu sunnah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, namun sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan ibadah haji. Berikut tempat-tempat ziarah di Madinah Al Munawaroh, diantaranya :

MASJID NABAWI.
Masjid terbesar di Madinah. Selain mempunyai keistimewaan dengan beribadah didalamnya juga terdapat Makam Rasulullah SAW dan dua  orang sahabatnya yaitu Abu Bakar Assidiq ra. danUmar ra

RAUDAH.
adalah tempat didalam Masjid Nabawi yang dibatasi  dengan pilar-pilar putih. Tempat tersebut sebagai tempat yang mulia. Pernah diriwayatkan oleh Rasul, bahwa tempat ini sebagai kebun diantara kebun-kebun di surga.

MASJID QUBA
Adalah Masjid pertama yang diirikan oleh Rasulullah SAW. Tercantum didalam Al-Quran dengan nama Masjid At Taqwa. Keistimewaan Masjid Quba ini pernah dinyatakan oleh Rasulullah SAW, dengan sabdanya :"Barang siapa berwudhu di rumahnya, kemudian dia berkunjung ke Masjid Quba, lalu dia mengerjakan sholat, maka dia mendapat pahala seperti pahalanya orang yang melaksanakan Umroh.

MASJID JUM'AT
Masjid ini terletak kira-kira 4 km jauhnya dari kota Madinah, menurut riwayat di tempat inilah Rasulullah SAW dan para sahabat mendirikan sholat jum'at untuk pertama kalinya. Karena peristiwa itulah kemudian didirikan sebuah Masjid di tempat tersebut dinamakan Masjid Jum'at.

MASJID QIBLATTAIN.
Sesuai dengan nama masjid tersebut, yang berarti "Masjid Dua Kiblat", karena pernah terjadi suatu peristiwa pada hari senin bulan rajab tahun ke 2 hijriah, ketika Rasul sedang mengerjakan sholat dhuhur di Masjid kaum Bani Salamah, turunlah ayat yang artinya :"Sesungguhnya kami sering melihat wajahmu menengadah ke lanngit, maka sesungguhnya kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkan wajahmu ke arah Masjid Al Haram, dan dimana saja kamu baerada, palingkanlah wajahmu kearahnya". Pada mulanya Rasulullah SAW berkiblat ke Masjid Al Aqsho. Setelah turun ayat tersebut beliau menghentikan sebentar sholatnya, lalu meneruskan kembali dengan memindahkan arah qiblat ke Masjid Al Haram.

MASJID KHAMSAH.
Sewaktu berkunjung ke daerah Khandaq, kita akan dapat menghayati peristiwa peperangan Khandaq, dimana Rasulullah SAW dan para sahabat membuat parit yang dalam (Khandaq)  dalam peperangan melawan kaum musyrikin Makkah. Didaerah Khandaq ini terdapat 5 buah Masjid yang dikenal dengan Masjid Khamsah, yaitu :
       - Masjid Abu Bakar As-Shidiq
       - Masjid Umar Bin Khattab
       - Masjid Ali Bin Abi Thalib
       - Masjid Salman Al Farisi
       - Masjid Al Fath.

BAQI.
Adalah tanah pekuburan di Madinah yang telah ada semenjak zaman jahiliyah hingga hari ini. Disinilah tempat dimakamkannya lebih dari 1000 sahabat, dan istri serta keluarga Rasulullah SAW. Diantaranya Utsman bin Affan, Siti Aisyah, Ummu Salamah, Zainab, Hafsah, Safiah dan Mariah Qibtian. Putra-putri Rasulullah SAW yang dimakamkan disini adalah : Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ummu Kalthum dan Ruqayyah.

JABAL UHUD.
Adalah sebuah nama gunung yang terletak kira-kira 5 km dari kota Madinah. Dilembah gunung ini pernah terjadi peistiwa peperangan dahsyat antara kaum muslimin yang berjumlah 700 orang, menentang kaum musyrikin Makkah yang berjumlah 3.000 orang. Dalam pertempuran tersebut sebanyak 70 orang kaum muslimin gugur sebagai syahid, diantaranya Hamzah bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Jahsy dan Mus'ad bin Umar. Kini pekuburan Uhud dipagari oleh tembok batu. Makam Syayidina Hamzah bin Abdul Muthalib terletak kira-kira di tengah-tengah kuburan para syuhada.


Wassalamu"alaikum Wr Wb.Tidak ada komentar:

Posting Komentar